Geri Git   ForumSahane.com | Genel Forum Sitesi | Kültür, Sanat ve Bilgi Forumu > FSAH | ❁ EĞİTİM-ÖĞRETİM ❁ > Dersler ve Konular > Soru Bankası


Sanat Felsefesi | 10. Sınıf Felsefe Testleri


Kullanıcı Etiket Listesi

Yeni konu oluştur  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Görüntüleme stilleri
Alt 06 Ekim 2020, 21:23   #1
Hayrettir göğe açılan pencere!

Seyrüsefa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
✮ Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2020
✮ Mekan: Mizan
✮ Burç: Akrep
✮ Takım: Beşiktaş
✮ Hobi: Sinema, Müzik, Seyahat
✮ Mesajlar: 11,430
✮ Konular: 8532
✮ Bahsedilenler: 43 Post(s)
✮ Etiketler: 1 Thread(s)
@Seyrüsefa
Standart Sanat Felsefesi | 10. Sınıf Felsefe Testleri

Sanat Felsefesi | 10. Sınıf Felsefe Testleri

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi sanat felsefesinin alanına girer?
A) Doğadaki güzelliğin ölçütleri
B) Sanatın insan davranışlarına etkisi
C) Sanatçının toplumsal statüsü
D) Sanat eserinin ekonomik değeri
E) Sanata dair zevklerin anlamı


Soru 2
Sanattaki güzellikle doğadaki güzellik birbirinden farklıdır. Bu yüzdendir ki çirkin bir adamın model olduğu bir portre belli özelliklerinden dolayı güzel bir sanat eseri olabilir.
Bu parçada savunulanlar ile öncüllerde verilen ifadelerin hangileri uygunluk göstermektedir?

I. Mimarı dağlara gönderin. Orada doğanın bir kemerden, bir kubbeden ne anladığını öğrensin!
II. Hiçbir yılan, hiçbir iğrenç canavar yoktur ki sanat tarafından taklit edilince gözlere hoş görünmesin.
III. Göz, resmedilen güzellikten, doğal güzellikten duyduğu zevki duyar.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III


Soru 3
Güzellik nesneldir; o; tinin görünüşler dünyasındaki açılımıdır. Görünüşleri kendine benzeten sanatçının ruhudur. Sanat; fikirleri, hayalleri çeşitli şekillerde çeşitli boyutlarda gerçekleştirme eylemidir.
Bu parçadan sanatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Sanat, sadece maddi olanın yansımasıdır.
B) Sanat, ruhsal olanın görünüşler alemindeki tecellisidir.
C) Sanat, varolanı orantılı ve ölçülü olarak yeniden üretmektir.
D) Sanat, biyolojik bir arzunun doyurulmasıdır.
E) Sanat akla değil duyulara, duygulara ve hayal gücüne yöneliktir.


Soru 4
Sanat eseri, bazı bakımlardan sanat eseri olmayanlardan üstündür. Örneğin Sokrates'in kendisi ölse de büstü belki çağlar boyunca yaşayacaktır.
Burada sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Öznellik
B) Yaratıcılık
C) Evrensellik
D) Kalıcılık
E) Biriciklik


Soru 5
Kant'a göre bir şeyin güzel olup olmadığı söz konusu olduğunda, hiçkimse o şeyin varlığı ile ilgilenmez. Yani , estetik hoşlanma, güzel dediğimiz objenin varlığından hiçbir karşılık beklemeden, duyulan salt bir hoşlanmadır. Kant' a göre, güzellik hakkındaki bir yargıya pek az da olsa, bir yarar veya çıkar düşüncesi karışırsa ona artık salt bir beğeni yargısı denemez.
Aşağıdakilerden hangisi Kant'ın güzellikle ilgili görüşüdür?
A) Yarar sağlayandan alınan hazdır.
B) Her türlü fazlalığın dışarı atılmasıdır.
C) Matematiksel olarak orantılı ve ölçülü olandır.
D) Karşılık gözetmeksizin hoşa gidendir.
E) İdenin duyusal görünüşüdür.


Soru 6
I. "Sanat, bir güç meydana getirmez; o, ancak bir tesellidir."
II. "Sanat ruhsal olanın dünyadaki açılımıdır"
III. "Sanatın görevi Tanrı'nın krallığını yani sevgiyi hakim kılmaktır."
IV. Sanat, doğanın taklit edilmesidir.
Verilen sözlerden hangilerinde güzelliğin kaynağı iyilik olarak açıklanmıştır?
A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) Yalnız III


Soru 7
Felsefe tarihi boyunca sanattaki güzellik değişik kavramlarla ilişkilendirilmiş, hatta eş anlamlı görülmüştür.
Aşağıdakilerin hangisinde güzel ve hoş kavramları arasındaki ilişki vurgulanmıştır?
A) Sanat bize gerçekliğin bir yansımasını sunar.
B) Nerede hoşlanma varsa, orada simetri ve uyum vardır.
C) Sanat eserleri insanı ahlaki olarak yüceltir.
D) Fayda sağlamayan bir sanat eseri çirkindir.
E) Güzellik ruhsal olanın yansımasıdır.


Soru 8
"Bugün bahçem Corot'un bir resmine benziyor."diyerek o an onu güzel bulduğunu dile getirmiştir.
Oscar Wilde'ın bu tavrı aşağıdaki ifadelerden hangisini destekler niteliktedir?
A) Doğadaki güzelliğin estetik özneyle bir ilişkisi yoktur.
B) Doğadaki gerçekliklerin hepsi sanatsal olarak da güzeldir.
C) Doğada ve sanatta güzellik arasında hiçbir fark yoktur.
D) Sanat eserleri doğanın bire bir taklit edilmesine dayanır.
E) Sanatta güzellikten bahsedebiliriz ama doğanın kendisi güzel değildir.


Soru 9
Neyin sanat eseri olup olmadığı sorusu önemli bir tartışma konusudur. Bu konuda pek çok fikir ileri sürülmüştür.
Aşağıdaki ifadelerden hangisinin sanat eseri hakkında bir ölçüt ortaya koyduğu söylenebilir?
A) Eskilerin dediği gibi zevkler ve renkler tartışılmaz.
B) Güzellik göreceli ve değişkendir.
C) Her sanatçının kendine özgü bir sanat anlayışı vardır.
D) Sanat, bir formüle büründürülemeyenleri ifade eder.
E) Sanat her estetik özne için farklı bir anlam ifade eder.


Soru 10
Sinema kesinlikle hayattan değil, sirkten ve tiyatrodan hareketle yaratılmıştır.
Yukarıdaki cümle sanata dair hangi felsefi yaklaşımı eleştirmek için söylenmiş olabilir?
A) Sanat, bir tür oyundur.
B) Sanat, sanatçının yaratımıdır.
C) Sanat, sanatın taklididir.
D) Sanat, doğa dışı bir yaratımdır.
E) Sanat, doğanın bire bir taklididir.
CEVAPLAR: 1-E 2-B 3-B 4-D 5-D 6-E 7-B 8-E 9-D 10-E

Seyrüsefa isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 06 Ekim 2020, 21:24   #2
Hayrettir göğe açılan pencere!

Seyrüsefa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
✮ Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2020
✮ Mekan: Mizan
✮ Burç: Akrep
✮ Takım: Beşiktaş
✮ Hobi: Sinema, Müzik, Seyahat
✮ Mesajlar: 11,430
✮ Konular: 8532
✮ Bahsedilenler: 43 Post(s)
✮ Etiketler: 1 Thread(s)
@Seyrüsefa
Standart Yanıt: Sanat Felsefesi | 10. Sınıf Felsefe Testleri

Soru 1
Oscar Wilde normalde güzel bulmadığı bahçesi için "İki kayadan en güzel olanı, en kocaman olanı, en yıkılamaz olanıdır. İki berrak gökten en güzel olanı, en parlak, en uçsuz bucaksız olanıdır. İki fırtınadan en güzel olanı en şiddetli olanıdır. Hatta iki çölden en güzel olanı en ümit kırıcı, en vahşi ve en tekdüze olanıdır."
Bu düşüncede olan birinin "güzellik"le hangi kavramı ilişkilendirdiği söylenebilir?
A) Hakikat
B) İyi
C) Yüce
D) Hoş
E) Fayda


Soru 2
Eğer bir bilim adamı bir keşfi yapmamış olsaydı, daha sonra bir başkası onu yapacaktı. Mendel kalıtım yasalarını bulduktan sonra tanınmamış olarak ölmüştür. Otuz beş yıl sonra onu yeniden bulanların sayısı üçtür. Ama yazılmamış olan edebi bir kitap, asla yazılmayacaktır. Büyük bir bilim adamının erken ölümü insanlığı geciktirir, büyük bir yazarın erken ölümü ise onu yoksun bırakır.
Bu parçada sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Kalıcılığı
B) Biricikliği
C) Simetrikliği
D) Özgünlülüğü
E) Ölçülülüğü


Soru 3
Her insan gibi sanatçının da, bu dünyadaki yaşam serüveni sınırlıdır. Ancak sanatçı, arkasında özgün ve hayranlık uyandıran eserler bırakırsa bu sınırlılık onun için sınırsızlığa dönüşür. Böylece o, çağdan çağa, kuşaktan kuşağa ulaşarak sürekliliğini korur.
Parçada sanatçıların hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Çıkar amacıyla eserlerini üretmeleri
B) Büyük eserlerini yaşlılık dönemlerinde vermeleri
C) Eserleriyle kalıcı olmaları ve ölümsüzleşmeleri
D) İçinde yaşadıkları toplumu etkilemeleri
E) Eserlerini hayal gücüne dayanarak oluşturmaları


Soru 4
Sanatçı nesneyi kendine göre yorumlar. Kendi hayal gücünü kullanarak onu adeta yeniden yaratır. O artık yeni ve biricik bir ürün ortaya koymuştur.
Parçada sanatın hangi özelliğinden bahsedilmiştir?
A) Estetik kaygı taşıması
B) Eleştirel olması
C) Öznel olması
D) Evrensel olması
E) Hayal gücüne dayanması


Soru 5
Şehrin mimari yapısının estetik olması yapıların aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlıdır?
A) Pahalı olmaları
B) İşlek bir caddede bulunmaları
C) Orantı ve ölçüye sahip olmaları
D) Geniş ve büyük olmaları
E) Çok katlı olmaları


Soru 6
“Güzel, hem estetiğin hem sanat felsefesinin konusudur. Ancak sanat felsefesinin ele aldığı güzellik konusu estetiğe göre daha sınırlıdır. O, sadece insan tarafından oluşturulan güzellikle ilgilenir.”
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin güzelliği ile sanat felsefesi ilgilenmez?
A) Güneşin batışı
B) Zamanı resmeden bir tablo
C) Güneş ışınlarının yansıyarak renklendirdiği bir fotoğraf
D) Tutsaklığı anlatan bir film
E) Dinlendirici bir müzik


Soru 7
“Gerçek sanatçı binlerce kişinin yapamadığını yapar çünkü binlerce insanın yaptığına sanat demeyiz.”
Görüşünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Güzelliğin ölçütü
B) Sanat eserinin özgünlüğü
C) Güzelliğin göreceliği
D) Sanat eserinin faydası
E) Sanatın önemi


Soru 8
Aşağıdakilerin hangisi sanat eserinin özellikleri arasında yer almaz?
A) Bir sanatçı tarafından meydana getirilir.
B) Belli bir biçime sahiptir.
C) Evrenseldir.
D) Orijinaldir.
E) Ekonomik bir amacı vardır.


Soru 9
• En iyi yönetim, adalete dayanandır.
• Sanatsal güzellik de estetiğin konusudur.
• Bilimsel bilgiler genel geçerdir.
• Bilgi kişiden kişiye değişir.
• Güzellik görecelidir.
Yukarıda hangi felsefe dalına ait bilgi yer almamaktadır?
A) Bilgi felsefesi
B) Bilim felsefesi
C) Siyaset felsefesi
D) Din felsefesi
E) Sanat felsefesi


Soru 10
I. İnsan, eylemleri sırasında özgür müdür?
II. İktidarın kaynağı nedir?
III. Duyu organlarımız bizi yanıltır mı?
IV. Evrende bir değişme var mıdır?
Verilen sorular aşağıdaki felsefe alanları ile eşleştirildiğinde hangi seçenek açıkta kalır?
A) Epistemoloji
B) Etik
C) Siyaset felsefesi
D) Estetik
E) Ontoloji
CEVAPLAR: 1-C 2-B 3-C 4-C 5-C 6-A 7-B 8-E 9-D 10-D

Seyrüsefa isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 06 Ekim 2020, 21:25   #3
Hayrettir göğe açılan pencere!

Seyrüsefa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
✮ Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2020
✮ Mekan: Mizan
✮ Burç: Akrep
✮ Takım: Beşiktaş
✮ Hobi: Sinema, Müzik, Seyahat
✮ Mesajlar: 11,430
✮ Konular: 8532
✮ Bahsedilenler: 43 Post(s)
✮ Etiketler: 1 Thread(s)
@Seyrüsefa
Standart Yanıt: Sanat Felsefesi | 10. Sınıf Felsefe Testleri

Soru 1
Her çağdaki sanatsal yaratımın özellikleri ve anlamı her zaman kendi ifadesi olduğu toplum tasarısıyla nedensel bir bağlantı içindedir. Buna göre sanat, toplumsal tepkilerin ve düşünce farklılıklarının etkisinde kalmıştır. Toplumsal bilinç biçimi geliştikçe ve toplumun manevi yaşam içindeki rolü arttıkça, toplumsal devinimlerin sanat yaratımı üstündeki etkisi de o denli artmıştır.
Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Toplumun sanat üzerinde bir etkisi yoktur.
B) Sanat evrensel ürünler ortaya koyar.
C) Sanatçı topluma yön veren bir kişidir.
D) Sanat üretildiği toplumdan etkilenir.
E) Toplumun sanata etkisi sanatçıyı kısıtlar.
CEVAPLAR: 1-D

Seyrüsefa isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 29 Mayıs 2022, 21:00   #4

Cats ❁ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
✮ Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2020
✮ Hobi: Kedi ve Uzay Sevgisi
✮ Mesajlar: 12,239
✮ Konular: 7111
✮ Bahsedilenler: 8 Post(s)
✮ Etiketler: 0 Thread(s)
@Cats ❁
Standart Yanıt: Sanat Felsefesi | 10. Sınıf Felsefe Testleri


1. Karlarla kaplı bir ağaç, izlediğimiz bir film niçin hoşumuza
gider? Niçin bizde sevinç duygusu uyandırır? Bunun cevabı kısaca “güzel” oldukları içindir. İşte güzel diye adlandırılan ve bizde hoş bir duygu, zevkli bir heyecan uyandıran her şeyi irdeleyen felsefe disiplinine estetik denir.
Bu parçadan yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Güzel, insanda sevinç duyguları uyandırır.
B) Güzellik kişiye göre değiştiği için estetiğin ilgisini çekmiştir.
C) Estetiğin konusu duyusal olandır.
D) Estetik doğadaki veya çevremizdeki nesnelerin güzel
olup olmadığını sorgular.
E) Estetik güzel üstüne düşünür.

2. Sanatçı için güzel, yapıtının sonucudur; izleyici için yapıt,
güzelin kaynağıdır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İzleyici ve sanatçının güzele bakış açıları farklıdır.
B) Sanatçı için güzel ortaya koyduğu ürünüdür.
C) Sanatçı için güzel olan izleyici için de güzeldir.
D) Güzellik hem sanatçı hem de izleyici için önemlidir.
E) İzleyici için sanat eseri güzeldir.

3. Güzellik varlıkların yapısında var olan bir şey değildir, ruhumuzun bir eylemidir. Güzellik bir yanılsamadır. Mutlak güzellik yoktur. Fakat bizim kendine özgü ve kendi içinde uyumlu
olarak düşündüğümüz şey, bize güzelmiş gibi görünür.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Güzelliğin nesneye değil, algılayana bağlı olduğu
B) İnsan beğenisinin nesneye dayandığı
C) Ortak estetik yargıların olabileceği
D) Güzelliğin nesneden bağımsız olmadığı
E) Evrende uyumluluk içerisinde olan şeylerin güzel olmadığı

4. M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış ressam Zeuxis, elinde üzüm
tutan bir çocuğun resmini yapmış ve üzümler öylesine
gerçek gibi duruyorlarmış ki kuşlar gelip yemeye kalkışmışlar. Bundan dolayı övüldüğü zaman Zeuxis üzülerek,
“Çocuğun resmini daha iyi yapsaydım kuşlar ondan çekinir, üzümleri yemeğe gelmezdi” demiş.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Güzelliğin sadece sanatla sınırlı olduğu
B) Sanat eserinin dış dünyayı güzelleştirdiği
C) Sanat eserinin doğayı yansıttığı ölçüde değerli olduğu
D) İnsanlardaki beğeninin nedenlerinin farklı olduğu
E) Sanatın, yaratıcı hayal gücüne dayanan bir etkinlik olduğu

5. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sanat eserlerinin çoğaltılabilme olanağı oluşsa da, yeni oluşturulan ürün asıl
olanın yerini hiçbir zaman tutmamıştır. Sanat eseri kendi
özel atmosferini yaratarak diğerlerinden ayrılır, farkını ortaya koyar. O tekrarlanamadığı için sanattır.
Parçada sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Estetik kaygılarla ortaya çıkması
B) Beğeniye hitap etmesi
C) Biricik ve tek olması
D) Toplumsal yaşamdan etkilenmesi
E) Güzel olması

6. Sanat eserinin temel özelliklerinden birisi de düş gücü
ve becerisi sonucunda ortaya çıkmasıdır. Bundan ötürü doğada görülen söz gelimi Kapadokya’daki Peri
Bacaları, Damlataş Mağarası’ndaki sarkıt ve dikitler,
Pamukkale’deki travertenler harika oluşumlar olsalar da
sanat eseri sayılmazlar.
Parçada sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmak
istenmiştir?
A) Estetik kaygı taşıması
B) Yaratıcılık ürünü olması
C) Somut olması
D) İçinde bulunduğu kültürden etkilenmesi
E) Sanat için ortaya konması

7. Eğer bir etkinlik öncelikle bir gereksinimi gidermeye ya da
bir konunun açıklamasını yapmaya yönelikse, o etkinlikten doğan ürün sanat eseri olamaz. Örneğin bir bisiklet ya
da bir fizik kitabı sanat eseri değildir.
Parçada sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmak
istenmiştir?
A) Aynısının bir daha yapılamadığı
B) Çıkar amacı ile yapılmadığı
C) İçinde üretildiği toplumu yansıttığı
D) Yaratıcılık gerektirdiği
E) Somutlaşmış bir ürün olduğu

8. Sanatçı, içinde yaşadığı doğal ve toplumsal çevrenin büyük ölçüde etkisi altında kalır. Ormanlık ya da dağlık bölgelerde, sisli ya da güneşli ülkelerde yaşayan sanatçılar
eserlerinde geniş ölçüde doğal çevrelerini yansıtmışlardır.
Bunun gibi, sanatçının ele aldığı konu öncelikle kendi insanı, kendi toplumudur. Onun sanat anlayışına yön veren
de toplumsal değerleridir. Nitekim Osmanlı Devleti’nde
sanatçılar İslam dininin etkisiyle Batı türü resim sanatına
değil çini, minyatür ve hattatlık alanına yönelmişlerdir.
Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Her sanatçı kendi kültürünün insanını konu edinir.
B) Sanatçı içinde yaşadığı fiziki yapıdan etkilenir.
C) Sanat eseri sanatçının içinde yaşadığı toplumun değerlerini yansıtır.
D) Doğal çevre, sanatçıları farklı şekillerde etkileyebilir.
E) Her sanat eserinin, topluma vereceği bir mesaj vardır.

9. Sanat öyle bir şeydir ki bir ressam aynı çiçeğin resmini
defalarca yapsa bile ortaya çıkan eserlerin hiçbiri diğerinin aynısı olamaz. Aynı şekilde bir ses sanatçısı defalarca aynı şarkıyı söylese bile her seferinde esere farklı bir
duygu katar. Her seferinde farklı bir ses tonu ortaya çıkar.
Kısacası hiçbir deneme birbirinin aynısı olamaz.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Sanat eseri somuttur.
B) Sanat eseri biriciktir.
C) Müzik, resime göre daha öznel bir etkinliktir.
D) Bazı sanatçılar çoğu zaman tekrara düşmektedirler.
E) Sanat eserine bakış açısı, toplumdan topluma farklılık gösterir.

10. Duygu sahibi olmayan insan yoktur. Ama her insan bir Van
Gogh olamaz. Sanatçı duygularını ses, boya gibi unsurları
kullanarak, farklı oranlarda birleştirerek ya da farklı soyut
ya da somut malzemeleri bir araya getirerek somutlaştırabilen, onlara duygu katabilen bir beceriye sahiptir.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) İnsan hem duygu hem düşünce varlığıdır.
B) Her insan farklı duygulara sahip olabilir.
C) Tüm insanlar duygularını somutlaştırma becerisine
sahiptir.
D) Sanatçı olmak özel bir yetenek gerektirir.
E) Her insan sanatçı olabilir.

11. “Sanat diye bir şey yoktur; yalnızca sanatçı vardır.”
Bu sözden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A) Sanat, sanatçının sanat adına ürettiği her şeydir.
B) Sanat insanda haz uyandıran her türlü güzel üründür.
C) Sanat alımlayıcıda beğeni duygusu oluşturan şeydir.
D) Sanat güzelin toplumsal nitelik kazanmasıyla oluşur.
E) Sanat insana faydalı olan, yarar sağlayan her türlü
etkinliktir.

12. Bir tablonun karşısına onlarca insan geçip dakikalarca
bakabilir. Kimi olağanüstü bir eser derken, kimisi çok da
güzel değil “renkleri karıştırıp sürmüşler” diyebilir. Bazıları
ise anlamsız bir eser olduğunu söyleyebilir.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Güzelin kaynağı eserin kendisidir.
B) Sanatçının duyguları eserine de yansır.
C) Sanat eserine bakış açısı kişiden kişiye değişir.
D) Güzellik anlayışının gelişmesi için bireyin iyi bir eğitim
alması gerekir.
E) Resim sanatı, diğer sanat türlerine göre anlaşılması
daha zor bir sanattır


CEVAP ANAHTARI:

1.B 2.C 3.A 4.C 5.C 6.B 7.B 8.E 9.B 10.D 11.A 12.C

Cats ❁ isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

İçeriği Sosyalleştir

Etiketler
felsefe, felsefesi, sanat, sınıf, testleri


Şu anda bu konuyu görüntüleyen etkin kullanıcılar: 1 (0 üye ve 1 konuk)
 
Seçenekler
Görüntüleme stilleri


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
20. Yüzyıl Felsefesi | 11. Sınıf Felsefe Testleri Seyrüsefa Soru Bankası 5 29 Mayıs 2022 22:33
Siyaset Felsefesi | 10. Sınıf Felsefe Testleri Seyrüsefa Soru Bankası 1 29 Mayıs 2022 20:58
Din Felsefesi | 10. Sınıf Felsefe Testleri Seyrüsefa Soru Bankası 4 29 Mayıs 2022 20:56
Bilim Felsefesi | 10. Sınıf Felsefe Testleri Seyrüsefa Soru Bankası 3 29 Mayıs 2022 20:50
Varlık Felsefesi (Ontoloji) | 10. Sınıf Felsefe Testleri Seyrüsefa Soru Bankası 4 29 Mayıs 2022 20:40

Forum saati, Türkiye saatine göre ayarlanmış olup şu anki saat: 01:34.

Forum Yasal Uyarı Künye
Yazılım: vBulletin® 3.8.5
Yazılımın telif hakkı sahibi: Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.

ForumSahane, lisanslı yazılım kullanan yasal bir kültür forumudur.

ForumSahane.com'un her hakkı saklıdır.

ForumSahane, yer sağlayıcı bir forum sitesidir. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki 5651 sayılı kanunun, yer sağlayıcılar hakkındaki yükümlülükleri düzenlediği beşinci maddesi uyarınca; yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Dolayısıyla her katılımcımız yaptığı paylaşımlardan, kendi yazdığı yorumdan sorumludur.
Yer sağlayıcı niteliğini haiz forum sitemiz üzerinde, hukuka aykırı gördüğünüz içeriklerin bildirimlerini İLETİŞİM bağlantısından bizlere iletirseniz en geç iki (2) iş günü içerisinde hukuk birimimizce gerekli inceleme, gerekiyorsa işlem ve tarafınıza dönüş yapılacaktır.
ForumSahane içerisinde yapılan paylaşımların ve paylaşımlara yazılan yorumların IP kayıtları tutulmakta olup, hukuka aykırılık hallerinde bu veriler ilgili makamlarla paylaşılacaktır.

Forum Sahibi: Seyrüsefa