Geri Git   ForumSahane.com | Genel Forum Sitesi | Kültür ve Bilgi Forumu > Forum Sahane < EĞİTİM - ÖĞRETİM ALANI > > Dersler ve Konular > Soru Bankası


18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesi | 11. Sınıf Felsefe Testleri


User Tag List

Yeni konu oluştur  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Görüntüleme stilleri
Alt 06 Ekim 2020, 20:40   #1
Hayrettir Göğe Açılan Pencere

 
Seyrüsefa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Kaydolma Tarihi: 08 Temmuz 2020
Mesajlar: 10,507
Konular: 7565
Mentioned: 39 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Standart 18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesi | 11. Sınıf Felsefe Testleri

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesi | 11. Sınıf Felsefe Testleri

Soru 1
18. yüzyıl felsefesi eleştirel akla ve deneye dayanır. Bu çerçevede 18. yüzyıl filozofları metafizik konuların yer almadığı felsefi konuları ve soruları tartışmıştır.
Buna göre 18. yüzyıl felsefi düşüncesi için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?
A) Fizik ötesi konuları araştırır.
B) Eleştiriye kapalı bir felsefedir.
C) Rasyonel temelde ortaya çıkmıştır.
D) Deneysel düşünceyi kabul etmez.
E) Olgusal alanı incelemeye değer bulmaz.


Soru 2
J. J. Rousseau'ya göre insanlar haksızlık durumlarına çözüm olması için zorunlu olarak toplumsal sözleşme yapmıştır. Böylece insanlar özgürlüğe kavuşacağını sanarak zincirlerine koşmuştur. Artık insandaki tek kötülük kendi kendine yaptıklarıdır.
Bu parçaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) İnsan özgür olduğunu düşünür ama tutsak olarak yaşar.
B) İnsan, özgürlüğe başkalarının tercihleri sonucu ulaşır.
C) İnsan belirlenmiş bir varlık olduğu için özgür olamaz.
D) İnsan yaşarken zincirlerini kırarak özgürlüğüne kavuşmuştur.
E) İnsan ve diğer canlıların özgürlüğünden bahsetmek mümkün değildir.


Soru 3
J. Locke'a göre tüm bilgilerimizin kaynağı dış duyumla elde ettiğimiz verilerdir. Bunun dışında başka bir kaynak söz konusu olamaz. Dolayısıyla bilgi deneyden gelir.
Bu parçadan, aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
A) İnsan genel geçer bilgiye ulaşabilir.
B) Bilginin kaynağı deneyimlerdir.
C) Bilgiyi doğuran bir kaynak vardır.
D) Duyumlar dışında bilgimizin bir kaynağı olamaz.
E) Bilgi doğuştan gelir, sonradan elde edilen bir şey değildir.


Soru 4
18. yüzyıl felsefesinde Descartes'ın etkisi yadsınamaz. Onun düşüncelerinin etkisinin yaşadığı dönemle sınırlı olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu nedenle 18. yüzyılı anlamak için kendinden önceki yüzyılları da anlamak ve değerlendirmek gerekir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 18. yüzyıl felsefesini anlamak için 17. yüzyıl felsefesini anlamak gerekir.
B) 18. yüzyıl felsefesi önceki yüzyıllardan bağımsız olarak gelişmiştir.
C) 17. yüzyıl felsefesi sonraki dönemleri çok fazla etkilemiştir.
D) 18. yüzyıl felsefesini anlamak demek felsefeyi anlamak demektir.
E) 18. yüzyıl düşünürlerinden biri de Descartes'tır.


Soru 5
Ödev kavramı herkesin pratik kullanımı için mutluluk düşüncelerini içeren herhangi bir güdüden daha basit, açık anlaşılır ve doğaldır. En sıradan insanın aklına göre bile ödev kavramı, çıkarcı mutluluk ilkesinden alınmış tüm güdülerden daha kuvvetli, nüfuz edici ve umut vericidir.
Kant'ın bu görüşlerini aşağıdaki ifadelerden hangisi desteklemektedir?
A) Ödev kavramı mutluluk anlayışından daha karmaşıktır.
B) Ödev kavramı basit, anlaşılır ve umut vericidir.
C) Ödev kavramı üstün insanlara göredir.
D) Ödeve uymak insanı mutlu eder.
E) Ödev ve mutluluk, çıkarcı bir yaklaşımın iki farklı türüdür.


Soru 6
Hegel, varlığın temeline her şeyin özü olarak salt kavramsal yapıya sahip "Tin"i yani mutlak ruhu koyar. Hegel "Tin"i gelişen dinamik bir süreç olarak açıklar. Hem doğa hem de insan tez, antitez ve sentez sıralamasıyla işleyen diyalektik bir gelişme sonucunda ortaya çıkar. Hegel tez aşamasına akılsal kavramsal yapıdaki 'Tin'i, antitez aşamasına gerçeklikten yoksun duyusal dünyayı yani doğayı koyar. Doğanın çelişkili yapısı içinde tutsak kalan "Tin", özgürlüğünü kazanmak için insanla birlikte sentez aşamasına yükselir ve sonunda felsefi çabayla yeniden kavram haline dönüşerek kendine geri döner.
Parçada sözü edilen bu görüş aşağıdaki kavramlardan hangisi ile adlandırılır?
A) Diyalektik materyalizm
B) Mekanik materyalizm
C) Diyalektik idealizm
D) Öznel İdealizm
E) Dualizm


Soru 7
J. Locke, insan zihnine bilgilerin nereden geldiğini, zihnin nasıl dolduğunu ya da donatıldığını sorar. "Aklın ve bilginin bütün malzemelerine zihin nereden ve nasıl sahip olur?" sorusuna tek bir sözcükle cevap verir: "Deneyden." Ona göre, bütün bilgimiz deneyde temelini bulur ve kendisini deneyden türetir.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İnsanın bilgisinin kaynağı tecrübelerdir.
B) Zihnimizde deneyimden bağımsız bilgi yoktur.
C) Akıl yürütme yetisi deneyimle kazanılır.
D) Bilinen her şey sonradan kazanılmıştır.
E) Zihinde bulunan bazı kavramlar doğuştandır.


Soru 8
Aydınlanma, insanın dünyasını algılamada ve biçimlendirmede geleneklere bağlı kalmaktan kurtulup kendi aklı ile hayatını aydınlatmaya girişmesidir. Buna bir de Kant'ın klasikleşmiş Aydınlanma tanımını ekleyelim. Kant'a göre: "Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmayış durumundan kurtulup aklı kullanmaya başlamasıdır". Ona göre, insan bu duruma aklın kendisi yüzünden değil, onu kullanmaması yüzünden düşmüştür çünkü insan şimdiye kadar aklını kendi başına kullanamamış, hep başkalarının kılavuzluğunu aramıştır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi aydınlanma düşüncesine uygundur?
A) Doğru eylem geleneklere uygun olandır.
B) Davranışı belirleyen otoritelerdir.
C) Dini kaynaklar, en önemli kılavuzdur.
D) Hayat, aklın kullanılması ile anlamlanır.
E) İnsanı mutsuz eden aklın kendisidir.


Soru 9
I- Genel olarak insanın kendi yaşamını düzenlenmesini yeniden gündeme almıştır.
II-Tanrı merkezli toplumsal yapı ve düzenlemeleri esas almıştır.
III- Kaynağı Rönesans felsefesi ve17. yüzyıl felsefesinin ortaya koyduğu ilkelerdir.
IV- Kesin doğrulara ve bilginin ilerlemesine dayanan entelektüel bir kültür egemendir.
V- En önemli düşünürleri arasında Descartes, Bacon ve Leibniz vardır.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri 18. yüzyıl felsefesi için doğru değildir?
A) I-II
B) I-III
C) II-V
D) III-IV
E) IV-V


Soru 10
Aydınlanma felsefesi, düşüncelerini geniş çevrelere benimsetebilmek için, bilimin kesin anlatımı yerine her türlü yazı şekline başvurur. Düşünürleri de sistemli düşünüp çalışan filozoflar değil, daha çok Locke ve Voltaire gibi büyük yazarlardır. Bunlar yazılarında ulusal dillerini kullanmakla düşüncelerinin geniş çevrelere de yayılmasını sağlamışlardır. Bu düşünceler dergilerle, toplantılardaki tartışmalarla, ödüllü yarışmalarla, genel kitaplıklarla ve felsefe ile sıkı bir işbirliği yapan edebiyatla geniş çevrelere yayılmıştır.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Aydınlanma döneminde filozof yoktur.
B) Aydınlanma döneminde felsefe ile edebiyat birlikte gelişmiştir.
C) Aydınlanma felsefesinin temel amacı edebi zenginlik sağlamaktır.
D) Aydınlanma döneminde yazarlar filozofların yerini almıştır.
E) Aydınlanma döneminde sadece dar bir tabaka aydınlatılabilmiştir.
CEVAPLAR: 1-C 2-A 3-E 4-A 5-B 6-C 7-E 8-D 9-C 10-B

Seyrüsefa isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 06 Ekim 2020, 20:41   #2
Hayrettir Göğe Açılan Pencere

 
Seyrüsefa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Kaydolma Tarihi: 08 Temmuz 2020
Mesajlar: 10,507
Konular: 7565
Mentioned: 39 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Standart Yanıt: 18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesi | 11. Sınıf Felsefe Testleri

Soru 1
Rönesans ve Aydınlanma dönemleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Aydınlanma dönemi, Rönesans düşüncesinin ortaya çıkma sebebidir.
B) Her iki dönemin özeliklerinden biri de gelenekçiliktir.
C) Rönesans Aydınlamanın sonucudur.
D) Her ikisinin temel özelliği akılcılıktır.
E) Rönesans dinî bir değişimi ifade ettiği için Aydınlanmanın karşıtıdır.


Soru 2
"Bütün aydınlanma filozofları gibi Voltaire de yeni bir milat peşindeydi. Ona göre felsefe, din, tarih ve siyaset yeniden yazılmalıydı. Bu yeni yazım, kilisenin, tarihin ve geleneğin gölgesinde değil saf aklın ışığında hayat bulacaktı.Victor Hugo'nun dediği gibi 18. yy demek aynı zamanda Voltaire demekti. O, edebiyatla felsefeyi birleştirip yeni bir dil kuran tam bir aydınlanma çocuğuydu. "
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
A) Çağının fikirleri ile Voltaire'in eserleri arasında bağ yoktur.
B) Voltaire yalnızca bir edebiyatçıdır.
C) 18. yy'da edebiyat felsefenin gölgesinde kalmıştır.
D) Bazı aydınlanma filozofları edebiyatla felsefeyi birleştirmiştir.
E) Voltaire'in fikirleri gelenekçi ve tutarlıdır.


Soru 3
Aşağıda verilen durumlardan hangisi Kant’ın ödev ahlakı anlayışıyla örtüşmektedir?
A) Spor salonunda havuza bir çocuk düştü, arkadaşlarıma hava atmak için hemen suya atladım. İyi yüzme biliyorum, çocuğu havuzdan dışarı çıkardım.
B) Spor salonunda havuza bir çocuk düştü, salondaki cankurtaran olduğum için suya atladım ve çocuğu havuzdan dışarı çıkardım.
C) Spor salonunda havuza bir çocuk düştü, çocuğu kurtarmak amacıyla suya atladım ama çocuk paniğe kapıldığı için havuzdan dışarı çıkarmayı başaramadım.
D) Spor salonunda havuza bir çocuk düştü, Tanrı'nın hayrını kazanmak için hemen suya atladım, yüzme bilmiyorum çok şükür havuz derin değilmiş, çocuğu havuzdan dışarı çıkardım.
E) Spor salonunda havuza bir çocuk düştü, babası olduğum için hemen suya atladım iyi yüzme biliyorum, çocuğu havuzdan dışarı çıkardım.


Soru 4
Aşağıda belirtilen görüşlerden hangisi B.Spinoza’nın ahlak görüşüyle ilgilidir?
A) İnsan bu evrenin bir parçası olduğundan aslında özgür değildir.
B) Ahlaki değerler evrensellikten yoksundur.
C) İyiliğin temel ölçütü ahlaklı davranmaktır.
D) Ahlaki eylemin amacı acıdan uzaklaşmak olmalıdır.
E) Temeli insan olan evrensel bir ahlak anlayışı vardır.


Soru 5
Rousseau'ya göre insanların tarım ve özel mülkiyetin ortaya çıkışından beri özgür yaşamalarının koşulu bir araya gelip kendi iradeleriyle bağlandıkları bir devlet kurmalarıdır. Bu genel bir uzlaşıdır.
Bu parçadan aşağıdaki ifadelerin hangisine ulaşılabilir?
A) Devletin doğal olarak var olduğu
B) Devletin toplum sözleşmesi ile ortaya çıktığı
C) Devletin bir hizmet organı olduğu
D) Devleti toplumun ileri gelen belirli bir kesiminin oluşturduğu
E) Devlet kurmanın kutsal bir görev olduğu


Soru 6
18- 19. yüzyıl birçok alanda gelişmelerin yaşandığı, felsefeden politikaya, ekonomiden toplumsal yaşama birçok alanda farklı bakış açılarının geliştirildiği bir dönemdir. Aydınlanma çağı olarak adlandırılan bu dönemde matbaa sayısındaki artış ve yazın alanındaki özgürleşmeyle beraber felsefe, edebi eserler aracılığıyla halk arasında yayılmıştır. Bu dönemde akla verilen önem bilim ve teknoloji alanında gelişmeler yaşanmasını sağlamış, bu gelişmeler de yine felsefeyi beslemiştir.
Buna göre 18.yüzyıl felsefesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Farklı alanlardaki gelişmeler felsefenin konusu etkilemiştir.
B) Düşünceyi sınırlayan otorite ve dogmalara karşı durulmuştur.
C) Bilim insanı yanı sıra aydın ve yazarlar sınıfı oluşmuştur.
D) Sanat, felsefe ve edebiyatta önemli eserler verilmiştir.
E) Kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır.


Soru 7
J. Locke’un “İnsan Zihni Üzerine Bir Deneme” adlı eserinde vurgulanan bilginin deneyim yoluyla elde edildiği görüşü felsefenin hangi problemi ile ilgilidir?
A) Bilginin Değeri
B) Bilginin kaynağı
C) Bilginin ölçütü
D) Bilginin güvenirliği
E) Bilginin Sınırı


Soru 8
Kant "Pratik Aklın Eleştirisi" eserinde şöyle der: “Ahlâk yasasına duyulan saygı, düşünsel bir nedenin uyandırdığı bir duygudur ve bu duygu tamamen a priori bildiğimiz ve zorunluluğunu doğrudan doğruya kavrayabildiğimiz tek duygudur.”
Buna göre Kant, ahlak yasasını aşağıdaki hangi temele dayandırmaktadır?
A) Akıl
B) Fayda
C) Duygusal gelişim
D) Davranış
E) Kültür


Soru 9
18-19. yüzyılda felsefe geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Bu başarıyı büyük oranda edebi eserler yoluyla sağlamıştır. Çünkü filozoflar felsefi içerikli, dönemin öne çıkan konularını işleyen, olay örgüsü içeren edebi türde eserler de vermişlerdir. Felsefe alanında yapılan tartışmalar gazete ve dergilerde yayınlanmıştır. Bütün bunlar halkın aydınlanmasında etkili olmuş, bu durum da sosyal, politik, ekonomik birçok alanda değişimler ve gelişmeler yaşanmasına sebep olmuştur.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
A) Aklın özgürce kullanımında felsefe öncülük yapmıştır.
B) Düşüncenin aktarılmasında dilin zenginliğinden yararlanılmıştır.
C) Entelektüel bilincin artmasıyla tartışmalar yazılara yansımıştır.
D) Aydın sınıfı diğer alanların yanında felsefeye de ilgi göstermiştir.
E) Felsefe ve edebiyat birbiriyle çatışan iki alan haline gelmiştir.


Soru 10
J.J.Rousseau "İnsan özgür doğar oysa her yerde zincire vurulmuştur." sözüyle siyaset felsefesinin hangi problemini ele almaktadır?
A) Meşruiyetin kaynağı
B) Birey ile devlet ilişkisi
C) Egemenliğin kullanılış biçimleri
D) İktidarın kaynağı
E) Sivil toplumun ne olduğu
CEVAPLAR: 1-D 2-D 3-C 4-A 5-B 6-E 7-B 8-A 9-E 10-B

Seyrüsefa isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 06 Ekim 2020, 20:42   #3
Hayrettir Göğe Açılan Pencere

 
Seyrüsefa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Kaydolma Tarihi: 08 Temmuz 2020
Mesajlar: 10,507
Konular: 7565
Mentioned: 39 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Standart Yanıt: 18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesi | 11. Sınıf Felsefe Testleri

Soru 1
Kant'ın “Prolegomena” adlı eserinde dile getirdiği idealizm görüşü, şeylerin varlığıyla ilgili değildi. Öyle olsaydı; şeyler, varlıklarından şüphe etmeye ve cisimler dünyasının varlığını reddetmeye müsait hale gelirdi. Şüpheyi bilgi alanında kullanması onu diğer idealizm görüşlerinden ayırır. Çünkü varlıklardan şüphe duymak ve onları reddetmek Kant'ın dile getirmediği şeylerdi. Onun şüphe ettiği nokta; bilginin konusu olan görünenlerin, şeylere ait bilgiyi verip vermediğidir.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kant'ın bu görüşü ile uyuşmamaktadır?
A) İnsan düşüncesinden bağımsız bir varlık alanı vardır.
B) Varlık bilgisinin hakikati yansıttığına şüphe ile yaklaşılmalıdır.
C) Cisimler dünyasının varlığı kesindir.
D) Cisimlerin, varlıkların ve bunların özlerinin tam bilgisine ulaşılır.
E) Gerçekler dünyasının özlerini algılayamayız.


Soru 2
18.yüzyılda Aydınlanma sadece dine ve geleneğe değil, siyasi otoriteye de başkaldırarak devlet karşısında bireyin haklarını genişletmeyi amaçlamıştır. Dolayısıyla siyasette ve ekonomide liberalizm etkili olmaya başlamıştır. Ancak talep edilen ortam yine sağlanamamıştır. Buna tepki olarak 19. yüzyılda eşitliği temel alan sosyalizm doğmuştur. 19. yüzyıl liberalizm ile sosyalizmin çekiştiği bir ideolojiler çağı olmuştur.
Bu parçadan, aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
A) 18-19. yüzyılda birbirine karşıt görüşler ortaya çıkmıştır.
B) Aydınlanma döneminde mükemmel düzen arayışı içine girilmiştir.
C) 18. yüzyılda devlet karşısında bireyin konumu güçlendirilmeye çalışılmıştır.
D) 19. yüzyılda yeni ideolojiler oluşturulmuştur.
E) Aydınlanma döneminde bireyin mutluluğu otoritelere itaatte görülmüştür.


Soru 3
"Köklü bir düşünceye sahip olan bir kimse düşüncesinin yanlış olabilmesi olasılığını ne kadar istemeden kabul etse de şunu bilmedir: Kendi fikri ne kadar doğru olursa olsun eğer tamamen, sık sık ve korkusuzca tartışılmazsa ona canlı bir gerçek değil, ölü bir doğma olarak inanılır."
J. S. Mill'e ait bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir fikrin dogmamalaştırılmaması o fikrin eleştirilmesine bağlıdır.
B) Her fikir zamanla eskiyecek ve kalıplaşacaktır.
C) Fikirlerin doğruluğu köklü olmasına bağlıdır.
D) Bazı fikirler eleştirilmeden kabul edilmelidir.
E) Eleştiri ölçülü ve yerinde yapılırsa yararlıdır.


Soru 4
J. J. Rousseau, “Toplum Sözleşmesi” eserinde “Doğal yaşama hâlinden toplum düzenine geçiş, insanda çok önemli bir değişiklik yapar. Davranışındaki içgüdünün yerine adaleti koyar, daha önce yoksun olduğu değer ölçüsünü verir ona. Ancak ödevin sesi iç tepkilerin, hak da isteklerin yerini alınca o güne kadar yalnız kendini düşünen insan başka ilkelere göre davranmak, eğilimlerini dinlemezden önce aklına başvurmak zorunda kalır. İnsan, bu durumda doğadan sağladığı birçok üstünlüğü yitirse de öylesine büyük yararlar elde eder, yetileri öylesine işleyip gelişir, düşünceleri açılır, duyguları soylulaşır, baştan başa ruhu öylesine yükselir ki yeni durumun yarattığı kötülükler onu çoğu kez toplum öncesi durumdan da aşağı dereceye düşürmeseydi kendini bu durumdan bütün bütün çekip kurtaran ânı durmadan kutlaması gerekirdi.” demiştir.
Birey devlet ilişkisi açısından değerlendirildiğinde, bu parçadan aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
A) Doğal hâldeyken davranışlar içgüdüseldir.
B) Toplumsal düzen, adaleti zorunlu kılar.
C) Toplum düzeni normların oluşmasını sağlar.
D) Toplum düzeni insanda birçok değişim sağlar.
E) Doğal yaşama hâlinde akıl egemendir.


Soru 5
J. J. Rousseau, “Toplum Sözleşmesi” eserinde “Doğal yaşama hâlinden toplum düzenine geçiş, insanda çok önemli bir değişiklik yapar. Davranışındaki içgüdünün yerine adaleti koyar, daha önce yoksun olduğu değer ölçüsünü verir ona. Ancak ödevin sesi iç tepkilerin, hak da isteklerin yerini alınca o güne kadar yalnız kendini düşünen insan başka ilkelere göre davranmak, eğilimlerini dinlemezden önce aklına başvurmak zorunda kalır. İnsan, bu durumda doğadan sağladığı birçok üstünlüğü yitirse de öylesine büyük yararlar elde eder, yetileri öylesine işleyip gelişir, düşünceleri açılır, duyguları soylulaşır, baştan başa ruhu öylesine yükselir ki yeni durumun yarattığı kötülükler onu çoğu kez toplum öncesi durumdan da aşağı dereceye düşürmeseydi kendini bu durumdan bütün bütün çekip kurtaran ânı durmadan kutlaması gerekirdi.” demiştir.
Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi doğal yaşamdan toplum düzenine geçişin bir sonucu olamaz?
A) Aklın davranışlar üzerinde belirleyici olması
B) İnsanın değer ölçütleri kazanması
C) Bencil isteklerin geri plana atılması
D) Duygu ve yeteneklerin gelişmesi
E) Davranışların içgüdülere göre şekillendirilmesi


Soru 6
J. J. Rousseau, “Toplum Sözleşmesi” eserinde “Doğal yaşama hâlinden toplum düzenine geçiş, insanda çok önemli bir değişiklik yapar. Davranışındaki içgüdünün yerine adaleti koyar, daha önce yoksun olduğu değer ölçüsünü verir ona. Ancak ödevin sesi iç tepkilerin, hak da isteklerin yerini alınca o güne kadar yalnız kendini düşünen insan başka ilkelere göre davranmak, eğilimlerini dinlemezden önce aklına başvurmak zorunda kalır. İnsan, bu durumda doğadan sağladığı birçok üstünlüğü yitirse de öylesine büyük yararlar elde eder, yetileri öylesine işleyip gelişir, düşünceleri açılır, duyguları soylulaşır, baştan başa ruhu öylesine yükselir ki yeni durumun yarattığı kötülükler onu çoğu kez toplum öncesi durumdan da aşağı dereceye düşürmeseydi kendini bu durumdan bütün bütün çekip kurtaran ânı durmadan kutlaması gerekirdi.” demiştir.
Parçaya göre aşağıdaki durum-kavram eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Doğal yaşam-adalet
B) Toplumsal düzen-bireysel çıkar
C) Doğal yaşam-içgüdüler
D) Toplumsal düzen-sınırsız özgürlük
E) Doğal yaşam-akıl


Soru 7
Montesquieu; yasaların ve olayların mahiyetinden kaynaklanan zorunluluklar olduğunu savunur. Ona göre yasaların nesnel bir yönü vardır, asla yöneticilerin keyfi tutumlarından kaynaklanmaz. Yasalar maddi ve manevi unsurlar tarafından belirlenir.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi filozofun bu görüşüyle çelişmektedir?
A) Yasalar, belirli nedenlerin sonuçları olarak ortaya çıkarlar.
B) Halkın yaşama koşulları, örf ve adetler yasaları belirler.
C) Yöneticiler, kendi çıkarlarına uygun yasalar ortaya koyarlar.
D) İklim, toprakların zenginliği ve büyüklüğü yasaları belirler.
E) Yasalar rastlantıların değil belirli zorunlulukların sonucudur.


Soru 8
John Locke’un “İnsan zihni doğuştan boş bir levha (tabula rasa) gibidir.” sözünden hareketle bilginin kaynağı, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
A) Akıl
B) Deneyim
C) Sezgi
D) Olgu
E) Akıl ve deney


Soru 9
18 - 19. yüzyıl genel anlamda bilim, teknik, sanat ve felsefe gibi pek çok alanda ürünlerin ortaya konulduğu bir dönemdir. 15. yüzyılla başlayan bilim ve teknik alanındaki gelişmeler yeni bir ekonomik sistem ortaya çıkarmıştır. Bu yeni sistem; yeni bir kültüre yol açmış, yönetim biçimlerini etkilemiş ve değişime zorlamıştır. Sistemle birlikte insanların istek ve ihtiyaçları değişmiştir. Dolayısıyla düşünürler hayatın dinamiklerini açıklayacak ve toplumsal düzeni daha iyi taşıyacak fikirler üretmeye çalışmışlardır.
Bu parçadan hareketle 18 - 19. yüzyıl felsefesinin aşağıdaki konulardan hangisi üzerinde daha çok durduğu söylenebilir?
A) Bilim
B) Siyaset
C) Sanat
D) Ahlak
E) Din


Soru 10
18. yüzyılın ortalarına doğru İngiltere’de belirginleşen Sanayi Devrimi, öncelikle pamuk dokumacılığı sektöründe başlamıştır. Makineleşmeyle beraber pamuğun iplik hâline getirilmesi ve dokuma tezgâhlarının geliştirilmesi sağlanmıştır. Buhar gücünün kullanılmasıyla tekstil alanında hızlı üretimler gerçekleştirilip ekonomik büyüme yakalanmıştır. Bilim ve sanayide yaşanan bu gelişmeler ile insanın doğaya bakışı değişmiş ve ekonomik temellere dayalı toplumsal yapılar oluşmuştur. Bu yeni durum karşısında toplumda yeni yaşam kültürleri görülmüş ve yeni oluşmuş toplumsal sınıfların mücadeleleri başlamıştır. Böylece felsefe, insan ve toplum üzerinde yeni düşünceler üretmeye başlamıştır.
Bu parçadan hareketle felsefe için aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?
A) Felsefe büyük ölçüde dini konulara yönelmiştir.
B) Bilimdeki ilerleme, felsefi gelişimi engellemiştir.
C) Felsefe ilk kez doğa ve evreni konu edinmiştir.
D) Felsefe, kilisenin tekeline geçmiştir.
E) Toplumsal değişimler felsefeyi etkilemiştir.
CEVAPLAR: 1-D 2-E 3-A 4-E 5-E 6-C 7-C 8-B 9-B 10-E

Seyrüsefa isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 06 Ekim 2020, 20:42   #4
Hayrettir Göğe Açılan Pencere

 
Seyrüsefa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Kaydolma Tarihi: 08 Temmuz 2020
Mesajlar: 10,507
Konular: 7565
Mentioned: 39 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Standart Yanıt: 18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesi | 11. Sınıf Felsefe Testleri

Soru 1
Bu dönemde Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı gerçekleşmiş ve buna bağlı problemler tartışılmıştır. Özgürlüğü engellediği düşüncesiyle siyasi ve dinî otoritelere karşı gelinmiş ve düşünce özgürlüğü desteklenmiştir. Akla güven duyulmuş ve akılcı düşünce artmıştır.
Verilen bilgiler aşağıdaki hangi dönem felsefesine aittir?
A) MÖ 6 - MS 2. yüzyıl felsefesi
B) MS 2 - MS 15. yüzyıl felsefesi
C) 15 - 17. yüzyıl felsefesi
D) 18 - 19. yüzyıl felsefesi
E) 20. yüzyıl felsefesi


Soru 2
Bilimsel gelişmeler Batı’da bilgiye olan bakışı değiştirmiştir. 17. yüzyılda bilimin yöntemi felsefeye uygulanmaya başlanmış, 18. yüzyılda ise akıl ile temellendirilmiş doğru bilgiler aranmıştır. Filozoflar, bu açıdan bilginin doğasına yönelik düşünceler ortaya koymuşlardır. Bu dönem epistemolojisinin temel problemi bilginin ne olduğu ve ona nasıl ulaşılacağıdır. Bilginin kaynağı konusunda öne çıkan üç görüş ise rasyonalizm, empirizm ve kritisizm olmuştur.
Bu parçaya göre 18. yüzyıl filozoflarının aşağıdaki konulardan hangisi üzerinde hemfikir oldukları söylenebilir?
A) Bilgiye ulaşmanın mümkün olduğu
B) İnsan bilgisinin sınırsız olduğu
C) İnsan zihninin boş bir levha gibi olduğu
D) Tüm bilgilerin deneyimle başlamış olduğu
E) Bilginin deneyimle değil, doğuştan geldiği


Soru 3
I. Hümanizm
II. Fransız İhtilali
III. Reform Hareketleri
Yukardakilerden hangileri 18. yüzyıl felsefesinin etkisiyle ortaya çıkmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III


Soru 4
Kopernik’in dile getirdiği ve Galileo’nun yaklaşık bir yüzyıl sonra geliştirdiği Güneş merkezli evren sistemi Aristotelesçi evren anlayışını değiştirmiştir. Güneş’in Dünya etrafında döndüğü fikrinden vazgeçilmiş, Dünya’nın Güneş etrafında döndüğü fikri kabul görmüştür. Galileo, çalışmalarını olgu ve gözleme dayandırmış, ulaştığı sonuçları matematiksel bir dil ile ifade etmiştir. 15-17. yüzyılda ortaya çıkan bu gibi gelişmeler Aydınlanma düşünürlerinin aklın gücüne duydukları güvenin temelini oluşturmuştur.
Buna göre Aydınlanma düşüncesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) İnsan aklının doğanın sırlarını keşfedeceğine inanılmıştır.
B) Felsefenin bakış açısı bu dünyaya yönelmiştir.
C) Doğa, insan tarafından denetim altına alınabilecek bir varlık olarak görülmüştür.
D) Varlıkların Tanrı tarafından belli bir amaca göre yaratıldığı inancı hâkim olmuştur.
E) Rasyonel düşünce ve akla güven duyulmuştur.


Soru 5
15-17.yüzyıl felsefesi döneminde yapılan bilimsel çalışmalar Aydınlanma düşünürlerinin bakış açısına ve bu doğrultudaki çabasına yön vermiştir. Aydınlanma düşünürleri, doğaya yönelik bilimsel açıklamaların benzerini, bireysel ve toplumsal alanda oluşturma amacı gütmüşlerdir. Bunun sonucunda Aydınlanma düşünürleri doğa bilimlerindeki başarıları sosyal ve politik alana yaymayı başarmıştır.
Bu parçadan hareketle Aydınlanma düşünürleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Toplumsal kurumların düzenlenmesinde kutsal kitabı temele almışlardır.
B) Metafizik ve fizik dünya arasında bağ kurmaya çalışmışlardır.
C) Geleneklere bağlılığın toplumsal yaşamda mutluluğu getireceğini iddia etmişlerdir.
D) Toplumsal kurumları eleştiriye tabi tutarak rasyonel bir düzen anlayışını savunmuşlardır.
E) Dünyayı anlamada insan aklının yetersiz olduğunu düşünmüşlerdir.


Soru 6
I. Bireysel ve toplumsal olarak Batı’da aydınlanmanın yaşandığı dönemdir.
II. Bu dönem filozofları, daha çok siyaset, ahlak ve bilgi alanında düşünceler geliştirmiştir.
III Antik Yunan felsefesinin etkisinde akıl, iman ve inanç konuları tartışılmıştır.
Verilenlerden hangileri 18 - 19. yüzyıl felsefesinin özellikleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III


Soru 7
18 - 19. yüzyılda düşüncelerin oluşturulması ve bunların aktarımı felsefenin dışına çıkmış, sanat ve edebiyatla yeni anlatım yöntemlerine başvurulmuştur. Filozof ve aydınlar eserlerinde akıl, deney, ilerleme, siyaset, insan hakları, adalet, eşitlik gibi kavramları ele almışlardır. Bu dönem yapılan entelektüel tartışmalar gazete ve dergilerde yayımlanmış, kitap olarak basılmıştır. Yapılan tartışmaların toplumun tüm katmanlarına yayılması Fransız İhtilal’ine giden yolu açmıştır.
Bu parçadan hareketle 18 - 19. yüzyıl felsefesi için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Toplumu ilgilendiren konular ele alınmıştır.
B) Edebi eserlerde felsefi sorunlara yer verilmiştir.
C) Felsefenin halk arasında yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır.
D) Büyük toplumsal hareketlere sebep olmuştur.
E) Kullanılan ağır dil eserlerin anlaşılmasını zorlaştırmıştır.


Soru 8
I. Bilginin kaynağı
II. Birey - devlet ilişkisi
III. Varlığın oluşu
IV. Ana maddenin yapısı
Verilenlerden hangileri 18 - 19. yüzyıl felsefesinde öne çıkan problemler arasında yer alır?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV


Soru 9
18. yüzyıl felsefesi aklın doğayı/evreni açıklayabileceği görüşüne yaslanır. Akla duyulan bu güvenin temelinde, “Düşünüyorum, o halde varım.” önermesiyle ulaşılan kesin bilgilerin kaynağında aklın olduğu iddiası vardır. Dolayısıyla gerçekliğe ve ona bağlı tüm varlıkların bilgisine akılla ulaşılabilir.
Bu parçada aşağıdaki filozoflardan hangisinin 18. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkisi söz konusu edilmiştir?
A) Kant
B) Spinoza
C) Aristoteles
D) Descartes
E) Popper


Soru 10
"Kant ‘Aydınlanma Nedir’ adlı yapıtında Aydınlanma’yı şöyle tanımlar: “Aydınlanma insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin-olmayış durumundan kurtulup aklını kendisinin kullanmaya başlamasıdır.” Ona göre, insan bu duruma aklın kendisi yüzünden değil, onu kullanmaması yüzünden düşmüştür; çünkü insan şimdiye kadar aklını kendi başına kullanamamış, hep başkalarının kılavuzluğunu aramıştır."
Bu parçadan yola çıkılarak Kant’ın aşağıdakilerden hangisini eleştirdiği söylenebilir?
A) İnsanın aklını kullanma cesareti göstermemesini
B) Bilgilerin sezgi yoluyla temellendirilmemesini
C) Bilgilerin yalnızca akıl yoluyla açıklanmasını
D) İnsan zihninin boş bir levha olarak görülmesini
E) Doğuştan bir takım bilgilerin gelmesini
CEVAPLAR: 1-D 2-A 3-B 4-D 5-D 6-C 7-E 8-C 9-D 10-A

Seyrüsefa isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 06 Ekim 2020, 20:43   #5
Hayrettir Göğe Açılan Pencere

 
Seyrüsefa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Kaydolma Tarihi: 08 Temmuz 2020
Mesajlar: 10,507
Konular: 7565
Mentioned: 39 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Standart Yanıt: 18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesi | 11. Sınıf Felsefe Testleri

Soru 1
Hegel, varlığın kendisini ‘’Geist’’ olarak görür. Ona göre Geist aşama aşama; evren, insan, toplum; son olarak da sanat, din ve felsefeye dönüşür. Tez, antitez, sentez diyalektiği içerisinde gerçekleşen bu değişim ve dönüşüm süreçleri Geist’in yapısındaki, kendini bilmeye ve gerçekleştirmeye zorlayan çelişkiden kaynaklanır.
Bu parçadan hareketle Hegel’in varlık anlayışı hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A) Varlık olmak ile akıl özdeştir.
B) Tarihsel her süreç Geist’in açılımıdır.
C) Çatışmalar varlığın yapısından kaynaklanır.
D) Bilimsellik, kendini bilmenin son aşamasıdır.
E) Her sentez aşaması kendi çelişkisini üretir.


Soru 2
A. Comte’a göre insan, pozitif çağa uzun bir tarihsel sürecin sonunda ulaşmıştır. Bu süreci Comte “üç hal yasası” ile açıklar. Birinci dönem teolojik aşamadır. Bu dönemde her şey Tanrısal nedenlerle açıklanır. İkinci dönem olan metafizik aşamada her şey düşünsel temele dayanmayan doğaüstü güçlerle açıklanır. Üçüncü dönem ise pozitif aşamadır ve bu dönem insan düşüncesinin gelişiminin en ileri aşamasıdır.
Parçaya göre A. Comte, bu tarihsel süreci hangi ölçüte göre sınıflandırmıştır?
A) Bilimsel gelişmeler
B) Toplumsal olayların değişimi
C) Toplumların düşünsel açıdan gelişimi
D) İnsanların geliştirdiği teknik araçlar
E) İnsanların dini inançlarının değişimi


Soru 3
Kant şöyle diyordu: “Yalnızca korkuyla iyi davranan bir insan, erdemli olamaz. Sadece bencil ve ihtiyatlı olur. Yalnızca kendi kurtuluşu için iyilik yapan biri iyi değildir.”
Buna göre Kant’ın ahlak görüşü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğru olur?
A) Kendi sezgine uy ki, hem kendin hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın.
B) İyi olan eylem, ödevi koşulsuz olarak gerçekleştiren eylemdir.
C) Bütün ahlaksal değerler bir takım soyutlamalar, hayaller ve saplantılardan ibarettir.
D) İnsan doğasına yaraşan; güçlü, korkusuz, acımasız olmaktır.
E) Her eylemde olabildiğince çok insanın, olabildiğince çok yararı göz önüne alınmalıdır.


Soru 4
Hegel’e göre deneye hiç başvurmadan sırf düşünce ile kesin bilgiye ulaşılabilir. Çünkü özne ile öznenin yöneldiği nesne aynı aklın değişik biçimleridir.
Bu görüşün temelinde aşağıdaki yargılardan hangisi bulunmaktadır?
A) Var olmak algılanmış olmaktır.
B) Düşünüyorum, o hâlde varım.
C) Duyumlardan geçmeyen bilgi akılda olamaz.
D) Tüm bilgimiz deneyle başlar, ancak deneyden doğmaz.
E) Akılsal olan her şey gerçek; gerçek olan her şey akılsaldır.


Soru 5
Kant için ahlaki davranış haz verici olabilir fakat doğal ve toplumsal gereksinimlerimizle dolayımlı olan haz ve mutluluk, ahlaksal davranışlarımızın ana ve belirleyici nedeni değildir. Haz ve mutluluk, iyi ve erdemli davranışa eşlik edebilir fakat eşlik etmeyip çatışabilir de. Bu nedenle iyi ve erdemli davranışa yol açan eylemin temelinde evrensel olarak bağlayıcı olan koşulsuz buyruğa itaat vardır.
Parçaya göre ahlaki eylemin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haz
B) Mutluluk
C) Ödev
D) Vicdan
E) Toplumsal uyum


Soru 6
Locke “İnsan Zihni Üzerine Bir Deneme” adlı eserinde şöyle der: "Bütün ideler duyumdan ya da düşünümden gelir. Öyleyse zihnin bütün öz niteliklerden yoksun, hiçbir idesi olmayan özel deyimiyle “boş levha” olduğunu düşünelim; bu zihin nasıl donatılacaktır? İnsanın o devingen ve sınırsız imgeleminin hem de sınırsız bir değişiklik içinde ona işlediği bu geniş birikim nereden geliyor? Zihin, aklın ve bilginin bütün gereçlerini nereden edinmiştir?"
Bu parçada felsefenin aşağıdaki alanlarından hangisi üzerinde durulmaktadır?
A) Varlık felsefesi
B) Bilgi felsefesi
C) Sanat felsefesi
D) Siyaset felsefesi
E) Ahlak felsefesi


Soru 7
“Akıl hiçbir şeyi algılayamaz, duyular hiçbir şeyi düşünemez. Bilgi ancak bunların birleşik faaliyetinden doğar.” diyen Kant, felsefe tarihi içerisindeki hangi iki görüşü uzlaştırmıştır?
A) Fenomenoloji - Analitik felsefe
B) Rasyonalizm - Empirizm
C) Pozitivizm - Entüisyonizm
D) Kritizim - Pragmatizm
E) Septisizm - Rasyonalizm


Soru 8
Birçoğumuz “özgürlük” veya “devlet” gibi kavramlara sahibiz. Ancak bunlar dünyada görebildiğimiz, dokunabildiğimiz ya da koklayabildiğimiz şeyler değildir. Empirist filozof Locke, özgürlük gibi karmaşık fikirlerin bile, en nihayetinde, basit algı parçalarının bir araya gelmesinden oluştuğunu iddia eder.
Buna göre empirizmin temel iddiası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgi, duyu verilerinin aklın apriori kategorilerinde şekillenmesi ile oluşur.
B) Gerçeğin bilgisi akıl yürütme ve mantıksal çıkarımlarla oluşur.
C) Deneyimlerimizden elde ettiğimiz bilgiler yanıltıcıdır.
D) Tüm bilgilerimizin kaynağı deneyimdir.
E) Mutlak bilginin kaynağı akıldır.


Soru 9
Kant, insan aklının kendisi ile dış dünya arasındaki ilişkisini konu edinir. Buna göre, ancak bize göründükleri biçimiyle nesneleri bilebiliriz; bize görünüşlerinin dışında, kendinde nesnelerin nasıl olduğunu bilemeyiz.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İnsan aklı görünenleri bilebilir.
B) İnsan aklı bilgi edinmede sınırlıdır.
C) Akıl, kendinde şey hakkında bilgi edinemez.
D) İnsan aklı dış dünya hakkında bilgi edinebilir.
E) Tanrı, ruh, ölümsüzlük gibi konular kesin bilgi alanımızın içindedir.


Soru 10
John Locke, “İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme” adlı eserinde Tanrı, evren, ruh, madde gibi konularda düşünmeden önce yapılması gereken ilk işin insanın bilme yetisinin ele alınması olduğunu ve özne olarak neyi bilip neyi bilemeyeceğimizin araştırılarak bilgimizin sınırlarının saptanması gerektiğini belirtmiştir.
Parçaya göre öncelikle araştırılması gereken konu aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?
A) Epistemoloji
B) Metafizik
C) Ontoloji
D) Etik
E) Estetik
CEVAPLAR: 1-D 2-C 3-B 4-E 5-C 6-B 7-B 8-D 9-E 10-A

Seyrüsefa isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 06 Ekim 2020, 20:44   #6
Hayrettir Göğe Açılan Pencere

 
Seyrüsefa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Kaydolma Tarihi: 08 Temmuz 2020
Mesajlar: 10,507
Konular: 7565
Mentioned: 39 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Standart Yanıt: 18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesi | 11. Sınıf Felsefe Testleri

Soru 1
Hegel felsefesinin temel özelliği düşünülür olanla gerçek olanın, düşüncenin yasalarıyla varlığın yasalarının özdeşliğidir. Bu nedenle Hegel, gerçeğin bilgisine deneye başvurmadan sadece akılla ulaşabileceğini söyler. İnsanın doğru bilgiye ulaşmak için varlığa yönelmesi ve onu düşüncesine konu edinmesi yeterlidir.
Parçada sözü edilen görüşü aşağıdaki yargılardan hangisi özetler?
A) İnsan her şeyin ölçüsüdür.
B) Aklını kullanma cesareti göster.
C) Var olmak algılanmış olmaktır.
D) Bütün bildiklerimiz deneyle başlar ama deneyden çıkmaz.
E) Akılsal olan her şey gerçek; gerçek olan her şey akılsaldır.


Soru 2
“İnsan özgür doğar ama kendini zincire bağlanmış olarak bulur.” diyen Rousseau, “Toplum Sözleşmesi” adlı eserinde insanın, devletin yasalarına itaat ederken aynı zamanda birlikte özgür yaşamanın olanağını sorgular. Bu sorunun çözümünü Rousseau bireyin kendisini bütün haklarıyla toplumun tümüne bağlamasında bulur. Bütünün iyiliğini göz önünde bulunduran bir duyguyla ve siyasi bilinçle topluma bağlanan birey, kaybettiği doğal özgürlüğünün yerine yasal özgürlüğü koyabilecektir.
Buna göre Rousseau için bireyin özgürlüğü aşağıdaki koşullardan hangisiyle sağlanabilir?
A) Doğa durumuna dönülmesi
B) Bireyin genel iradeye bağlanması
C) Kişinin özçıkarlarını gerçekleştirmesi
D) Devletin başlı başına bir amaç olması
E) Bireyin temel haklarından vazgeçmesi


Soru 3
Kant, insan zihninin yalnızca kavram ve kategorileri aracılığıyla kendilerine bir yapı kazandırdığı fenomenleri bilebileceğini, bunun ötesine geçerek şeylerin kendilerini bilemeyeceğini söyler. İnsan bilgisi duyu deneyinin dünyasıyla sınırlıdır ve nesneler ancak insan zihninin yapısına uyduğu için bilinebilir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İnsan bilgisi sınırlı bir yapıya sahiptir.
B) Metafizik alana dair bilgi imkânsızdır.
C) Bize görünen dünya en yüksek gerçekliktir.
D) İnsan zihni deneyim alanını aşan bir şeyin bilgisine sahip olamaz.
E) Bilgi edinme sürecinde insan zihni aktiftir.


Soru 4
“İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme” adlı kitabında aklın içini tamamen boşaltan ve onu sadece bir bilgi edinme yetisine indirgeyen Locke, aklın doğuştan getirdiği teorik ya da pratik hiçbir ilke bulunmadığını söyler. Zihin boş bir levhadır ve işleyeceği malzemenin temini bakımından deneyime bağlıdır.
Buna göre Locke aşağıdakilerden hangisini kabul etmemektedir?
A) Kesin bilgiyi
B) Algısal bilgiyi
C) Apriori bilgiyi
D) Tekillerin bilgisini
E) Bilimsel bilgiyi


Soru 5
“Doğa, insanı iki egemen efendinin, haz ve acının hâkimiyeti altına yerleştirmiştir. Ne yapacağımızı gösterdikleri kadar ne yapmamız gerektiğini de yalnız onlar belirler. Bir yanda doğru ve yanlışın ölçütü, diğer yanda neden ve sonuçlar zinciri onların hükmüne bağlanmıştır. Her yaptığımızda, her söylediğimizde ve her düşündüğümüzde bizi yönetirler. Haz ve acıdan kaçmak için sarf ettiğimiz her çaba, sadece onları göstermeye ve onaylamaya hizmet edecektir.”
Bentham’a ait bu metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) İnsanın etik varoluşu haz ve acıdan uzaklaşmasına bağlıdır.
B) İnsan belirlenmiş bir doğaya sahip değildir.
C) İnsan davranışlarının temelinde haz ve acı vardır.
D) İnsan özgürlüğünü, doğasından kaçmak için sarf ettiği çabayla gerçekleştirecektir.
E) İnsan eylemlerinde temel alınabilecek nesnel bir ilke yoktur.


Soru 6
Kant’a göre bilginin ham maddesi duyulardan gelir. Duyular aracılığı ile elde edilenler aklın doğuştan getirdiği kategorilerde şekil alarak akıl ilkeleri ile işlenir ve böylece bilgi meydana gelir.
Bu açıklamadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Bilginin oluşmasında, duyular tek başına yeterli değildir.
B) Kesin ve doğru bilgilere ulaşmak mümkün değildir.
C) Duyu verileri kategoriler sayesinde şekil alır.
D) Duyularla gelen bilgiler, akıl ilkeleri ile işlenir.
E) Tüm insanlarda aynı kategoriler mevcuttur.


Soru 7
Kant bilginin kaynağına ilişkin görüşünü; “Görüsüz kavramlar boş, kavramsız görüler kördür.” sözüyle açıklar.
Buna göre bilgilerimizin kaynağı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Tecrübe
B) Sezgi
C) Duyu verileri
D) Akıl ve deney
E) Sezgi ve akıl
CEVAPLAR: 1-E 2-B 3-C 4-C 5-C 6-B 7-D

Seyrüsefa isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02 Mart 2021, 12:55   #7
Forum Ekibi

 
Firuzende ✮ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Kaydolma Tarihi: 11 Ekim 2020
Mesajlar: 4,573
Konular: 2638
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Standart Yanıt: 18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesi | 11. Sınıf Felsefe Testleri

Firuzende ✮ isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

İçeriği Sosyalleştir

Etiketler
felsefe, felsefesi, sınıf, testleri, yüzyıl


Şu anda bu konuyu görüntüleyen etkin kullanıcılar: 1 (0 üye ve 1 konuk)
 
Seçenekler
Görüntüleme stilleri


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesi | 11. Sınıf Felsefe Testleri Seyrüsefa Soru Bankası 5 06 Ekim 2020 20:39
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesi | 11.Sınıf Felsefe Testleri Seyrüsefa Soru Bankası 4 06 Ekim 2020 20:33
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesi | 11. Sınıf Felsefe Testleri Seyrüsefa Soru Bankası 7 06 Ekim 2020 20:26
Canlıların Ortak Özellikleri | 9. Sınıf Biyoloji Testleri Seyrüsefa Soru Bankası 2 02 Ekim 2020 06:36
18.Yüzyıl Mimarisinde Étienne-Louis Boullée Seyrüsefa Mimari - Anıtlar 0 18 Eylül 2020 23:37

Forum saati, Türkiye saatine göre ayarlanmış olup şu anki saat: 00:19.

Forum Yasal Uyarı Künye
Yazılım: vBulletin® 3.8.5
Yazılımın telif hakkı sahibi: Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

ForumSahane, lisanslı yazılım kullanan yasal bir kültür forumudur.

ForumSahane, yer sağlayıcı bir forum sitesidir. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki 5651 sayılı kanunun, yer sağlayıcılar hakkındaki yükümlülükleri düzenlediği beşinci maddesi uyarınca; yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Dolayısıyla her katılımcımız yaptığı paylaşımlardan, kendi yazdığı yorumdan sorumludur.
Yer sağlayıcı niteliğini haiz forum sitemiz üzerinde, hukuka aykırı gördüğünüz içeriklerin bildirimlerini İLETİŞİM bağlantısından bizlere iletirseniz en geç iki (2) iş günü içerisinde hukuk birimimizce gerekli inceleme, gerekiyorsa işlem ve tarafınıza dönüş yapılacaktır.
ForumSahane içerisinde yapılan paylaşımların ve paylaşımlara yazılan yorumların IP kayıtları tutulmakta olup, hukuka aykırılık hallerinde bu veriler ilgili makamlarla paylaşılacaktır.

Forum Sahibi: Seyrüsefa